Namen Zavoda za športno pravo Sport Lex je zagotavljanje razvoja ter boljšega poznavanja športnega prava v slovenskem in svetovnem prostoru.

Z organizacijo lastnih dogodkov in gostovanjem naših strokovnjakov v tujini si prizadevamo za večjo prepoznavnost športno-pravne stroke in implementacijo športnega prava na vseh ravneh športnega posla, dodatno pa želimo dotično panogo približati študentom prava in ostalim deležnikom.

NOVICE