Ekipa

Blaž Tomažin Bolcar

Odvetnik v Odvetniški pisarni Bolcar

Blaž Tomažin Bolcar je specializiran na področju športnega prava, ob tem pa ima izkušnje tudi s področja športnega marketinškega komuniciranja. Je član mednarodnih strokovnih združenj, kot sta SLA (Sports Lawyers Association) in IASL (International Association of Sport Law).

mag. Simon Bračun

Partner v Odvetniški družbi Kavčič, Bračun in partnerji

Simon Bračun je odvetnik in eden od partnerjev družbe. Specializiran je za bančništvo in finance, korporacijsko pravo, združitve in prevzeme, intelektualno lastnino, javna naročila, prestrukturiranje in refinanciranje, zakonodajo o insolventnosti, IT in telekomunikacije ter pravo medijev.

Maja Smisl

Pravnica v družbi Nova KBM d.d.

Maja Smisl je pravnica v Novi KBM d.d., kjer skrbi za splošno pravne in regulatorne zadeve ter področje investicijskega bančništva. V več kot 12-letni karieri je delovala na različnih področjih prava in skladnosti poslovanja.   

mag. Tine Mišič

Partner v Odvetniški pisarni ODI in njen regijski vodja za skladnost poslovanja

Glavno področje, ki ga pokriva Tine Mišič, je vsakodnevno svetovanje podjetjem pri čezmejnem poslovanju na področju trgovinskega prava in prava EU. Specializiran je za trgovinsko pravo, konkurenčno pravo, vključno z državnimi pomočmi, in upravno pravo, vključno z javnimi naročili in javno-zasebnimi partnerstvi.

Tilen Lamut

Svetovalec v družbi Propiar, strateško komuniciranje

Tilen Lamut je svetovalec v družbi za strateško komuniciranje Propiar, pri čemer se ukvarja s področji korporativnega, produktnega, kriznega, internega in digitalnega komuniciranja ter področjem odnosov z javnostmi v športu.

dr. Saša Zagorc

profesor ustavnega prava

Dr. Saša Zagorc je profesor ustavnega prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer predava evropsko ustavno pravo in evropsko pravo človekovih pravic. Leta 2012 je na domači univerzi ustanovil pravno kliniko Pravo v športu. Je tudi član pravnega odbora Uefe in predsednik pravnega odbora slovenske NZ.