mag. Tine Mišič

Partner v Odvetniški pisarni ODI in njen regijski vodja za skladnost poslovanja

Glavno področje, ki ga pokriva Tine Mišič, je vsakodnevno svetovanje podjetjem pri čezmejnem poslovanju na področju trgovinskega prava in prava EU. Specializiran je za trgovinsko pravo, konkurenčno pravo, vključno z državnimi pomočmi, in upravno pravo, vključno z javnimi naročili in javno-zasebnimi partnerstvi.