Maja Smisl

Pravnica v družbi Nova KBM d.d.

Maja Smisl je pravnica v Novi KBM d.d., kjer skrbi za splošno pravne in regulatorne zadeve ter področje investicijskega bančništva. V več kot 12-letni karieri je delovala na različnih področjih prava in skladnosti poslovanja.