ALEŠ GALIČ

Aleš Galič je redni profesor na oddelku za civilno in gospodarsko pravo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Glavna področja njegovega poučevanja in raziskovanja so dodiplomski in podiplomski predmeti iz civilnih postopkov, mednarodnega zasebnega prava, arbitraže in alternativnega reševanja sporov. Bil je član Arbitražnega sodišča Mednarodne trgovinske zbornice (ICC International Court of Arbitration) in je sodeloval pri presoji odločb ICC in odločanju o izzivih arbitrov. Ima tudi praktične izkušnje kot predsednik, pridruženi in samostojni arbiter: Ljubljanski pravilnik, Dunajski pravilnik, Pravilnik ICC, Zagrebški pravilnik. Je podpredsednik upravnega odbora ljubljanskega arbitražnega centra in član delovne skupine za pripravo ljubljanskih arbitražnih pravil.