ANTONIO RIGOZZI

Antonio Rigozzi je ustanovni partner ženevske družbe Lévy Kaufmann-Kohler, kjer vodi ekipo za športne arbitraže, ter profesor za mednarodno arbitražo in športno pravo na Univerzi v Neuchâtelu v Švici. Ima bogate izkušnje na vseh glavnih področjih športnega prava in arbitraže, vključno s protidopinškimi, pogodbenimi, disciplinskimi in delovnimi spori, spori zaradi pravic do podob ter regulativnimi in sponzorskimi spori na širokem področju različnih športov. Svetuje športnikom, ekipam in športnim organom upravljanja v postopkih pred Mednarodnim arbitražnim sodiščem za šport (Court of Arbitration for Sport; CAS), Košarkarskim arbitražnim razsodiščem (Basketball Arbitral Tribunal; BAT) in švicarskimi sodišči, vključno s švicarskim vrhovnim sodiščem, ter deluje kot arbiter ali mediator pri sporih, povezanih s športom, zunaj CAS. Je tudi predsednik arbitražnega sodišča za švicarsko atletiko (Arbitral Tribunal of Swiss Athletics) in je večkrat opravljal funkcijo kooptiranega sodnika Mednarodnega pritožbenega sodišča FIA (FIA’s International Court of Appeal). Poleg tega Antonio Rigozzi deluje kot svetovalec, arbiter in strokovnjak za mednarodne trgovinske arbitraže, tako ad hoc kot tudi po glavnih institucionalnih pravilih, vključno s pravili ICC, ICSID, LCIA, SCAI, CAM in VIAC.