DESPINA MAVROMATI

Dr Despina Mavromati, magistra prava in M.B.A., je odvetnica z dolgoletnimi izkušnjami (kot svetovalka, izvedenka in arbitrica) na področju športnega prava in mednarodne arbitraže. Sodeluje z Inštitutom za arbitre (Chartered Institute of Arbitrators; FCIArb) in je akreditirana mediatorica Harvarda (PON) in Centra za učinkovito reševanje sporov (Centre for Effective Dispute Resolution; CEDR).

Njeni najpomembnejši referenci sta vodenje svetovanja  pri Mednarodnem arbitražnem sodišču za šport (Court of Arbitration for Sport; CAS) med letoma 2008 in 2017 in soavtorstvo Kodeksa arbitražnega sodišča za šport: komentarji, zadeve in gradiva (The Code of the Court of Arbitration for Sport: Commentary, Cases and Materials; skupaj z M. Reeb).

Despina Mavromati je na Univerzi v Lozani ustanovila SportLegis, mednarodno športno-pravno in arbitražno prakso, ter poučuje športno arbitražo in športne pogodbe. Je članica pritožbenega organa pri Uefi in deluje kot arbitrica pri Svetovnem atletskem disciplinskem razsodišču (World Athletics Disciplinary Tribunal) in panelu za zaslišanja v primerih dopinga Mednarodne powerlifting zveze.