NICK DE MARCO

Nick De Marco je pooblaščeni odvetnik v Blackstone Chambers in eden od le dveh odvetnikov v Angliji, ki se ukvarjata izključno s spori na področju športa. Njegove izkušnje segajo od komercialnih in pogodbenih zahtevkov do regulativnih in disciplinskih sporov, vprašanj v zvezi s sponzorstvom, intelektualno lastnino ter konkurenčnim pravom v športu. Dejaven je v sporih, povezanih z vsemi vrstami športa, priznan pa je tudi zaradi posebnega strokovnega znanja na področju nogometa in je sodeloval v več odmevnih sporih v Angliji in tudi drugih državah. V Chambers and Partners (2020) ga opisujejo kot »izjemnega strokovnjaka z daljnosežnim slovesom v odvetniški stroki, ki velja za vodilnega strokovnjaka za nogometne regulativne zadeve« in dodajajo: »Nogomet preprosto pozna do obisti … je tudi vrhunski zagovornik, ki zna biti tako agresiven kot očarljiv, kakor pač zahtevajo okoliščine«. »Ustvaril si je izjemen ugled z uspešnim izpodbijanjem državnih organov«. Nick se redno pojavlja na nacionalnih in mednarodnih sodiščih ter specializiranih športnih sodiščih, vključno z Mednarodnim športnim razsodiščem (CAS), Fifinim razsodiščem in vsemi športnimi sodišči v Veliki Britaniji. Kot arbiter deluje v številnih športih, tudi za IAAF, ter v nogometu, ragbiju in rokoborbi v Veliki Britaniji.